برگزاری مسابقات ازمایشگاهی مرحله استانی


مسابقات آزمایشگاهی مرحله استانی روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه در پژوهشسرای غضنفریان با شرکت 26گروه از دانش اموزان 13منطقه استان در پایه های دهم و یازدهم برگزار گردید. آزمون کتبی از ساعت 9:15 شروع شد و ساعت 9:45 به پایان رسید و از ساعت 10:15 آزمون عملی شروع و در ساعت 16:30 به پایان رسید. نتایج مسابقات متعاقبا اعلام خواهد شد.


| تعداد بازدید: 127