مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی


مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی، روز دوشنبه سوم اردیبهشت(97/2/3) ساعت 8 الی 16 در پژوهشسرای امیر اعلم غضنفریان برگزار خواهد شد.


| تعداد بازدید: 142