جشنواره الگوهای برتر تدریس


به اطلاع همکاران محترم می رساند که جشنواره غیر حضور الگوهای برتر تدریس آثار خود را حداکثر تا اخر هفته بعد به گروه تکنولوژی ارسال نمایید. با تشکر گروه شیمی استان


| تعداد بازدید: 153