سایت the chemical


در این سایت با کلیک بر روی اولین گزینه chemical entities جدول تناوبی در صفحه ظاهر می شود که با کلیک روی هر عنصر تمام ترکیبات مربوط به ان عنصر و هر اطلاعاتی که مورد نیاز باشد به خواننده داده میشود. با استفاده از این نرم افزار همچنین میتوان محصولات یک واکنش شیشمایی را بدست اورد و ... وارد سایت شده و از اطلاعات لازم در سایت بهره مند شوید. آدرس سایت: www.chemthes.com


| تعداد بازدید: 158